Kwalifikacja Z21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.