Kwalifikacja Z22 Wykonywanie działań ratowniczych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik pożarnictwa (311919)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2013
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2013

Zadanie praktyczne ze strony CKE