Kwalifikacja Z23 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.