Kwalifikacja Z7 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Opiekun osoby starszej (341202)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014