Kwalifikacja Z8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.