Kwalifikacja Z8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.