Kwalifikacja A16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.