Kwalifikacja A16 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.