Kwalifikacja A17 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.