Kwalifikacja A17 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.