Kwalifikacja A2 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.