Kwalifikacja A24 Wykonywanie prac biurowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.