Kwalifikacja A24 Wykonywanie prac biurowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.