Kwalifikacja A24 Wykonywanie prac biurowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.