Kwalifikacja A24 Wykonywanie prac biurowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.