Kwalifikacja A29 Obsługa klientów i kontrahentów

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik spedytor (333108)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016