Kwalifikacja A29 Obsługa klientów i kontrahentów

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.