Kwalifikacja A29 Obsługa klientów i kontrahentów

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.