Kwalifikacja A29 Obsługa klientów i kontrahentów

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.