Kwalifikacja A29 Obsługa klientów i kontrahentów

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.