Kwalifikacja A29 Obsługa klientów i kontrahentów

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.