Kwalifikacja A29 Obsługa klientów i kontrahentów

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.