Kwalifikacja A37 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.