Kwalifikacja A38 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.