Kwalifikacja A39 Pełnienie wachty morskiej i portowej

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.