Kwalifikacja A40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.