Kwalifikacja A40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.