Kwalifikacja A40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.