Kwalifikacja A40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.