Kwalifikacja A45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.