Kwalifikacja A47 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.