Kwalifikacja A52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.