Kwalifikacja A6 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.