Kwalifikacja A6 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.