Kwalifikacja A7 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.