Kwalifikacja A7 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

Rozwiąż test ponownie.