Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.