Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.