Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.