Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.