Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.