Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.