Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.