Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.