Kwalifikacja A73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.