Kwalifikacja A73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.