Kwalifikacja A73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.