Kwalifikacja A73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.