Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.