Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.